Tag Archives: mướn xe

Cho thuê xe nâng chất lượng

Cho thuê xe nâng chất lượng Cho thuê xe nâng chất lượng

Một số nhà máy nhựa cũng sử dụng dòng xe nâng này cho việc nâng những khuôn mẫu trong nhà máy. Xe nâng dầu Nissan từ 6 tấn đến 8 tấn chuyên dùng cho các nhà máy thép hoặc những công ty logistics với nhu cầu xếp dỡ hàng hóa nặng hoặc dùng trong ...